Saturday, May 21, 2005

Borgerlig ekonomisk politik i dagens Sverige

I senaste ORDFRONT MAGASIN skriver Stefan Carlén en väldigt intressant artikel om den borgerliga åtstramningspolitik som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet drivit de senaste åtta åren. I 'Ekonomisk självsvält som politisk idé' krossar Carlén den ena borgerliga myten efter den andra. Han visar hur länder som använt sig utav liberala ekonomiska beslut haft en mer omfattad arbetslöshet än Sverige under tiden då Sverige förde en keynesiansk stimulationspolitik. Nu när Socialdemokraterna drivs åt höger och för en borgerlig politik har man sett resultatet - hög arbetslöshet, oro på arbetsmarknaden och ständiga hot om försämringar för de arbetslösa, sjukskrivna, förtidspensionerade etc...

Carlén visar även hur sänkta ersättningsnivåer i socialförsäkringarna inte leder till fler jobb. Tvärtom, Sverige hade i slutet på 80 talet nästan full sysselsättning trots 90 procentiga ersättningsnivåer. Tänk på detta nästa gång du hör Lejonborg eller Reinfeldt tala om att "det skall löna sig att arbeta" och inte leva på bidrag. Carlén visar här att folk jobbar, trots höga ersättningsnivåer, men bara om det finns jobb! Och det är det som är problemet idag - bristen på jobb! Sänkt A-kassa skapar inte fler jobb, det leder bara till en minskad konsumtion i samhället och ger precis den motsatta effekten dvs högre arbetslöshet.

Gör!
Ta bort utgiftstaket!
Öka den offentliga konsumtionen!
Anställ fler offentligt - idag är det ca 200 000 färre offentligt anställda än på 80 talet!
För en feministisk politik - höj kvinnors löner!
Sänk skatten för låginkomsttagare!

Gör inte!
Sänk inte ersättningsnivåerna i socialförsäkringarna!
Sänk inte skatten för höginkomsttagare!
Försämra inte arbetsrätten!
Ta inte bort fastighetsskatten!
Sänk inte bolagsskatten!